Yhdistyksen vuosikokous

29.04.2019

Kokouksen päätökset:
- Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2018
- Kokouksessa esitettiin tilinpäätös vuodelta 2018. Tilinpäätös osoitti 617,47 euroa tappiota.
- Vuosikokouksessa luettiin toiminnantarkastajien lausunto yhdistyksen tilinpäätöksestä. Toiminnantarkastajilla ei ollut huomauttamista lausunnossaan, joten kokous hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen, sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2019
- Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2019 päätettiin 20 euroa.
- Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Ritva Kurittu-Kalaja
- Valittiin yhdistyksen hallitukseen uudelleen erovuorossa olleet Oiva Harjunpää ja Sari Randén; Seppo Seppälä ja Sven Seger jatkavat edelleen.
Varajäseniksi valittiin Hannu Laine ja Rudolf Sommer
- Valittiin toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 Jukka Männistö ja Eija-Leena Arponen sekä varatoiminnantarkastajiksi Tiina Myllys ja Pii Topio.
Vuosikokous

29.04.2019Yhdistyksen vuosikokous
19.10.2015Jäsenetu